صاحب امتیاز و مدیر مسول : سید علی موسوی (مشهور به موسوی خراسانی)

چاپ: گل اذین

زیر نطر شورای سردبیری

نشانی روزنامه : تهران، سبلان جنوبی،روبروی بانک صادرات کوچه زینلی پلاک 44 طبقه 3

تلفن : 77280655 09193066400

ASRAAR1399@GMAIL.COM

*سردبیر(اعظم السادات موسوی)*سیاسی(حسن چشمی ومریم بصیر)

*اجتماعی(اعظم السادات موسوی و سعیده ندافی)*فرهنگی(خدیجه پورعباسی و مریم بصیر)

* اقتصادی ونفت وانرژی(فرامرز جوادی و سوده شفافی و سعید عبادی والا)

* ورزشی ( سید حسن موسوی ومحمدحسین شیری) *عکاس خبرنگار(سید یاسر داوری)

* فنی( محمدحسین شیری ومجتبی سیمینه)

 

 اطلاعات : عضو تعاونی مطبوعات کشور – عضو انجمن روزنامه های غیردولتی

عضو انجمن صنفی مدیران رسانه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.